×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

(+374) 33 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Մաքսային Միության Միասնական Գրանցամատյան

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ սերտիֆիկացման մարմինը գտնվում է Մաքսային Միության հավատարմագրված լաբորատորիաների և արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինների միասնական գրանցամատյանում:

 

(Единый реестр органов по сертификации и испытательных лабораторий Таможенного союза).

 

https://www.eurasiancommission.org/hy/docs/Pages/IL_OS.aspx