×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

(+374) 33 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Որակի Կառավարման Համակարգ

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն առաջարկում է Որակի կառավարման համակարգերի խորհրդատվություն*, ներդրում , աուդիտ և սերտիֆիկացում՝ համաձայն միջազգային ԻՍՕ 9001:2015  ստանդարտի:

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է սերտիֆիկացում՝ համաձայն միջազգային ԻՍՕ 9001:2015  ստանդարտի՝ ըստ իր հավատարմագրման ոլորտների:

 

ԻՍՕ 9001 ստանդարտը սահմանում է Որակի կառավարման համակարգի պահանջներ, որոնք նախատեսված են այն կազմակերպությունների համար, ովքեր ցանկանում են մատուցել որակյալ ապրանք և ծառայություն, կարևորում են իրենց հաճախորդների բավարարվածության մակարդակը և ձգտում են արդարացնել հաճախորդների ակնկալիքները:

 

ԻՍՕ 9001 ստանդարտը կիրառելի է ցանկացած կազմակերպության համար՝ անկախ գործունեության ոլորտից:

 

Սույն ստանդարտի կիրառումը երաշխավորում է, որ սպառողը ստանում է բարձրորակ ապրանք և ծառայություն, ինչն էլ իր հերթին նպաստում է տվյալ կազմակերպության առավելագույն շահույթ ստանալուն:

 

Ընկերության հեղինակության, տեղական և միջազգային գործընկերների մոտ բարձր վարկանիշ ունենալու լավագույն գրավականը Որակի կառավարման համակարգի առկայությունն է:

 

 

 

*ԿՀՍՄ-ն խորհրդատվություն տրամադրում է պահպանելով ԻՍՕ 17021-1-2015 ստանդարտի 5․2․5-5․2․8 ենթակետերով սահմանված անկողմնակալության պահանջները։