×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Սննդամթերքի Անվտանգության Կառավարման Համակարգ

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն առաջարկում է Սննդամթերքի Անվտանգության Կառավարման Համակարգերի խորհրդատվություն, ներդրում, աուդիտ և սերտիֆիկացում՝ համաձայն միջազգային ԻՍՕ 22000:2018  ստանդարտի:

 

ԻՍՕ 22000 (HACCP) համակարգի ներդրումն ապահովում է սննդամթերքի անվտանգ արտադրությունը և աջակցում ընկերության զարգացմանը:

 

Այն նախատեսված է այն կազմակերպությունների համար, որոնք ձգտում են ստեղծել առավել կենտրոնացված, համաձայնեցված և միասնական Սննդամթերքի Անվտանգության Կառավարման Համակարգ:

 

ԻՍՕ 22000 ստանդարտը սահմանում է Սննդամթերքի Անվտանգության  Կառավարման Համակարգին ներկայացվող պահանջները, որոնք ապահովում են սննդամթերքի անվտանգությունը սննդի շղթայի բոլոր փուլերում՝ ներառյալ վերջնական սպառում:

 

Սույն ստանդարտի նպատակն է  համակարգել սննդի շղթայում ընդգրկված կազմակերպությունների աշխատանքները՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան: