×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

(+374) 33 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Սննդամթերքի Անվտանգության Կառավարման Համակարգ

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն առաջարկում է Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգերի խորհրդատվություն*, ներդրում, աուդիտ և սերտիֆիկացում՝ համաձայն միջազգային ԻՍՕ 22000:2018  ստանդարտի:

 

ԻՍՕ 22000 (HACCP) համակարգի ներդրումն ապահովում է սննդամթերքի անվտանգ արտադրությունը և աջակցում՝ ընկերության զարգացմանը:

 

Նախատեսված է այն կազմակերպությունների համար, որոնք ձգտում են ստեղծել առավել կենտրոնացված, համաձայնեցված և միասնական Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգ:

 

ԻՍՕ 22000 ստանդարտը սահմանում է Սննդամթերքի անվտանգության  կառավարման համակարգին ներկայացվող պահանջները, որոնք ապահովում են սննդամթերքի անվտանգությունը՝ սննդի շղթայի բոլոր փուլերում՝ ներառյալ վերջնական սպառում:

 

Սույն ստանդարտի նպատակն է  համակարգել սննդի շղթայում ընդգրկված կազմակերպությունների աշխատանքները՝ միջազգային պահանջներին համապատասխան:

 

 

 

*ԿՀՍՄ-ն խորհրդատվություն տրամադրում է պահպանելով ԻՍՕ 17021-1-2015 ստանդարտի 5․2․5-5․2․8 ենթակետերով սահմանված անկողմնակալության պահանջները։