×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

(+374) 33 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Վերահավատարմագրվում

«Սերտիֆիկացում և որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինը «Հավատարմագրման ազգային մարմին» ՊՈԱԿ-ի կողմից վերահավատարմագրվել է ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1-2015, ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27006-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան:

Այսուհետ ծառայություններ կմատուցենք նաև հետևյալ ոլորտներում՝

  • Էկոլոգիական/Շրջակա միջավայրի կառավարման համակարգ ՀՍՏ ԻՍՕ 14001-2016
  • Տեղեկատվական անվտանգության կառավարման համակարգ ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 27001-2015

 

Հավատարմագրման վկայագիր № 002/M-008