×

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ

 

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմնի հավատարմագրման ոլորտներն են՝

 

 

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմնի Հավատարմագրման ոլորտները՝

 

Սերտիֆիկացում եվ Որակ ՍՊԸ

Որակը դա կարգախոս չէ, այլ՝ բիզնեսի գրավական

(+374) 96 35-00-01

(+374) 33 35-00-01

info@certify.am

info_cms@certify.am

Սերտիֆիկացման Մարմին

Համապատասխանության գնահատական՝ համաձայն հավատարմագրման ոլորտի

Բարձրակարգ Ծառայություններ

Անհատական մոտեցում, սպառիչ պատասխաններ, 100% գոհունակությունը երաշխավորվում է

Մեր մասին

→ «Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմինը ստեղծվել է 2017 թվականին, Մաքսային Միության և ՀՀ տեխնիկական կանոնակարգերին և նորմատիվ փաստաթղթերին (կամավոր սկզբունքով) համապատասխանության գնահատական տալու նպատակով՝ համաձայն իր հավատարմագրման ոլորտի:

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ-ն հավատարմագրվել է ԳՕՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17065 - 2013 ստանդարտի պահանջներին համապատասխան՝ Հավատարմագրման Վկայագիր N 018/S-036 (http://www.armnab.am/CertificationBodyList) և նշանակվել որպես գնա­հատման մարմին՝ ՀՀ Էկոնոմիկայի նախարարու­թյան կողմից ՀՀ Գնահատման Մարմնի Նշանակման Վկայական Ն-21  (https://mineconomy.am/page/400):

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ սերտիֆիկացման մարմինը գտնվում է մաքսային միության հավատարմագրված լաբորատորիաների և արտադրանքի սերտիֆիկաց­ման մարմինների միասնական գրանցամատյանում (http://www.eurasiancommission.org/hy/Pages/default.aspx) և տրամադրում է համապատասխանության հայտարարագրեր և սերտիֆիկատներ` համաձայն մաքսային միության կանոնակարգերի:

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ արտադրանքի սերտիֆիկացման մարմնի ծառայությունների գնագոյացումն ու արժեքը ներկայացված են՝  Հրաման № 515-Ն առ 16․04․2015թ. «ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՎՃԱՐԻ ՉԱՓԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ», ինչպես նաև ընկերության PR 09.01-17 ընթացակարգի FO 09.01.14-17 ձևում:

 

→ «Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինը ստեղծվել է 2019 թվականին` ԻՍՕ 17021-1:2015 միջազգային ստանդարտի պահանջներին համապատասխան:

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինը հավատարմագրվել է  Հավատարմագրման ազգային մարմնի կողմից ՀՍՏ ԻՍՕ/ԻԷԿ 17021-1-2015 և ՀՍՏ ԻՍՕ/ՏՍ 22003-2016 ստանդարտների պահանջներին համապատասխան` Հավատարմագրման վկայագիր № 002/M-002

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինը ներառված է Ազգային հավատարմագրված կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինների միասնական գրանցամատյանում (http://www.armnab.am/ManagementSystemsListN):

Հավատարմագրման արդյունքում ԿՀՍՄ-ն իրավասու է իրականացնել սերտիֆիկացման գործընթացներ` համաձայն իր հավատարմագրման ոլորտների:

 

Կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինն իրականացնում է կազմակերպությունների  Որակի և Սննդամթերքի անվտանգության  կառավարման համակարգերի խորհրդատվություն, ներդրում, աուդիտ և սերտիֆիկացում:

 

«Սերտիֆիկացում և Որակ» ՍՊԸ կառավարման համակարգերի սերտիֆիկացման մարմինը ներդրել է մատուցվող ծառայությունների շարունակական բարելավմանը միտված որակի կառավարման համակարգ, որի կարևորագույն մասն են կազմում որակի և անկողմնակալության քաղաքականությունները:

 

 

Ծառայություններ

Նորություններ

Հետադարձ կապ

 

ՀՀ, Կոտայքի մարզ, Ակունք համայնք, գ. Նոր Գյուղ, 6-րդ փ., 1-ին շ.

Արտադրանքի Սերտիֆիկացման Մարմին

+374 60 46-00-76 (ներքին 104),  +374 96 35-00-01

info@certify.am

 

Կառավարման Համակարգերի Սերտիֆիկացման Մարմին

+374 33 35-00-01

info_cms@certify.am

 

www.certify.am